top of page

Wat is osteopathie?

 

 

Osteopathie is een manuele therapievorm waarbij het onderzoek en de behandeling gebaseerd zijn op anatomie, fysiologie, neurologie, embryologie en heeft als doel het evenwicht in het lichaam te behouden en/ of te optimaliseren.

 

In het menselijk lichaam moet alles optimaal kunnen bewegen om goed te functioneren. Er is immers interactie en wederzijdse beïnvloeding tussen verschillende lichaamssystemen (bv. tussen botten, spieren, organen, bloedvaten, zenuwstructuren, het emotionele,…). Een goede dynamiek tussen deze systemen is dus belangrijk.

 

Het lichaam bezit een vermogen tot zelfherstel dat beïnvloed en verstoord kan worden door allerlei factoren bv. een bewegingsverlies in structuren van het lichaam, een veranderde doorbloeding/ circulatie, een minder optimale stofwisseling, emotionele of sociale invloeden, een levensstijl,…

 

Dit kan er voor zorgen dat het geheel niet meer in balans is en niet meer goed kan werken waardoor klachten kunnen ontstaan.

De osteopaat gaat op zoek naar de oorzaak van de klachten en waarom het zelfherstel niet kan optreden.

Belangrijk hierbij is dat het menselijk lichaam als een geheel gezien wordt (holistische visie).

bottom of page